دوره فشرده پتروفیزیک برای مهندسان نمودارگیری

جهت پیش ثبت نام باید به صفحه فرم پیش ثبت نام بروید. 

محل برگزاری دوره ها در تهران خواهد بود.

مدرسان دوره از اعضای اصلی گروه آموزشی پانا و متخصصان مجرب پتروفیزیک در صنعت نفت کشور می باشند.

برای هرگونه سوال حتما با 09199694231 تماس بگیرید.

عنوان درسی

تعداد جلسه

سر فصل دوره

آشنایی با نمودارهای

چاه پیمایی

3

       معرفی انواع نمودارهاي چاه پیمایی (پتروفيزیكي،زمين شناسي،حفاري ومخزن)

       شناخت کاربردها و استانداردهای نمودارهای پتروفیزیکی متداول(Fullset Logs)

       آموزش نحوه کنترل کیفی لاگهاي پتروفيزيكي در سر چاه

       آموزش تفسیرنگاه سريع لاگهاي پتروفيزيكي در سر چاه در هماهنگی با ناظر عملیات

مبانی

ارزیابی پتروفیزیکی

 

3

·      آشنايي با انواع داده هاي مورد نياز وآموزش نحوه بارگذاری اطلاعات درژئولاگ

·      آموزش روش انجام تصحيحات و ويرايشهاي اوليه بر روي داده هاي ورودي

·      آموزش روش استاندارد جابجایی عمقی لاگها

·      آموزش محاسبات مقدماتي وكار با لاگهاي مختلف

·      آموزش مباني پردازش داده ها و تفسيرنمودارهاي پتروفيزيكي

·      تعيين نوع ليتولوژي و كاني رسي در ژئولاگ

·      ساختن مدل پايه پتروفيزيكي

·      اجراي مدلهاي پتروفيزيكي اوليه و ارزيابی اوليه چاه

 

 

 

 

جستجو در سایت