دوره ژئولاگ برای زمین شناسان

جهت پیش ثبت نام باید به صفحه فرم پیش ثبت نام بروید. 

محل برگزاری دوره ها در تهران خواهد بود.

مدرسان دوره از اعضای اصلی گروه آموزشی پانا و متخصصان مجرب پتروفیزیک در صنعت نفت کشور می باشند.

برای هرگونه سوال حتما با 09199694231 تماس بگیرید.


دوره

تعداد جلسه

سر فصل دوره

ژئولاگ

برای

زمین شناسان

 

 

 

 

 

 

8

 

 

·  آموزش ايجاد پايگاه داده پتروفيزيكي

·  معرفی کامل بخشها و توانمندیهای ژئولاگ

·  آشنايي با انواع دادههاي مورد نياز و آموزش نحوه بارگذاری اطلاعات در ژئولاگ

·  آموزش تهیه فایل LAS استاندارد

·  آموزش روش انجام اصلاحات و ويرايشهاي اوليه بر روي داده هاي ورودي

·  آموزش ساختن بخش سرسازند(Tops)در ژئولاگ و روش استفاده  از آن

·  آموزش محاسبه Well Path و  TVDدر ژئولاگ

·  آموزش روش استاندارد جابجایی عمقی لاگها

·  آموزش روش تهیه انواع Layout جهت نمایش لاگهای خام و ارزیابی های قبلی

·  آموزش نحوه ساختن لاگهاي پتروفيزيكي كمبودي به روش شبكه عصبي مصنوعي

·  آموزش تفسیر نگاه سريع لاگهاي پتروفيزيكي در سر چاه

·  آموزش نحوه ورود انواع اطلاعات مغزه(رقومی و تصویری) به ژئولاگ

·  آموزش نحوه صحيح جابجايي عمقي داده هاي مغزه

·  آموزش نحوه تهیه انواع خروجی رقومی و تصویری از لاگها و ارزیابی ها

جستجو در سایت