انجام پروژه های پتروفیزیکی

"گروه مشاوران مهندسی پتروفیزیک پانا" با تکیه بر توان فنی بالای اعضای خود این امکان را دارد تا سرفصل پتروفیزیک پروژه های مطالعاتی شرکتهای پیمانکار صنعت نفت را به صورت کامل یا بخشی از آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد. این همکاری می تواند در قالب انجام ارزیابی پتروفیزیکی چاهها، گزارش نویسی فنی و آموزش نیروهای کم تجربه انجام شود تا کنون و در مقاطع مختلف، در همکاری با شرکتهای مختلف، انواع فعالیتهای ذیل با کیفیت مطلوب کارفرمایان محترم با موفقیت (به لحاظ کیفی و مطابق زمان بندی و هزینه مقرون به صرفه)به انجام رسیده است:

·         رقومی سازی انواع نمودارهای قدیمی با نرم افزارNEURALOG

·         ارزیابی پتروفیزیکی با نرم افزار GEOLOG

·         گزارش نویسی ارزیابی پتروفیزیکی

·         گزارش نویسی فنی پتروفیزیکی ویژه MDP

·         آموزش اصول پتروفیزیک به نیروهای عملیاتی شرکتهای خدمات نمودارگیریجستجو در سایت