شما این فایل را دنلود کردید 0 در 24 ساعت گذشته محدود بوده است 0.
مجموع فایل های دانلود شده شما 0 در 24 ساعت گذشته محدود بوده است 0.

Use of core data for shale petrophysics
دانلود

شرح:

Practical use of core data for shale petrophysics

ارسال شده در:
05 Apr 2015
دانلودها:
60
ارسال شده در:
05 Apr 2015

جستجو در سایت