شما این فایل را دنلود کردید 0 در 24 ساعت گذشته محدود بوده است 0.
مجموع فایل های دانلود شده شما 0 در 24 ساعت گذشته محدود بوده است 0.

QC of log data at the wellsite
دانلود

شرح:

نظارت بر نمودارهای پتروفیزیکی تهیه شده پس از عملیات نمودارگیری

ارسال شده در:
25 Mar 2013
اندازه فایل:
1,581.01 Kb
دانلودها:
53
نویسنده فایل:
مهندس اهری پور
ارسال شده در:
25 Mar 2013

جستجو در سایت