شما این فایل را دنلود کردید 0 در 24 ساعت گذشته محدود بوده است 0.
مجموع فایل های دانلود شده شما 0 در 24 ساعت گذشته محدود بوده است 0.

Little about Basic Petrophysics
دانلود

شرح:

Author: MUHAMMAD ZAHID
M.Sc (Applied Geology)
Specialization in Petrophysics
University of Azad Jammu &
Kashmir, Muzaffarabad.

ارسال شده در:
30 Jul 2013
اندازه فایل:
1,239.90 Kb
دانلودها:
117
نویسنده فایل:
MUHAMMAD ZAHID
ارسال شده در:
30 Jul 2013

جستجو در سایت