دوره های آموزشی

دوره های پتروفیزیکی و نرم افزاری دانشجویی و حرفه ای

دوره های نرم افزار ژئولاگ
مناسب برای دانشجویان و کارشناسان تازه استخدام شده شرکتهای فعال در صنعت نفت
برای یادگیری بهینه در این دوره ها، آشنایی با مبانی چاه پیمایی بسیار مهم است

دوره آموزشی ژئولاگ برای
مهندسان نمودارگیر /6 جلسه
 • • معرفی انواع نمودارهاي چاه پیمایی
 • • شناخت دقیق نمودارهای پتروفیزیکی
 • • کنترل کیفی نمودارهای پتروفيزيكی سر چاه
 • • تفسیر نگاه سريع نمودارها در سر چاه
 • • نحوه بارگذاری اطلاعات
 • • نحوه جا به جایی عمقی نمودارها
 • • آموزش محاسبات مقدماتی
 • • مباني تفسيرنمودارهای پتروفيزيكی
 • • تعيين نوع ليتولوژی و كاني رسی
 • • اجراي مدلهای پتروفيزيكی
 • • تهیه انواع خروجی از نرم افزار
دوره آموزشی
ژئولاگ مقدماتی/ 8 جلسه
 • • نحوه ايجاد پايگاه داده پتروفيزيكی
 • • معرفی کامل بخشها و توانمندیهای ژئولاگ
 • • آشنايي با انواع داده های مورد نياز
 • • بارگذاری انواع اطلاعات
 • • انجام تصحيحات و ويرايشها روي نمودارها
 • • جابجایی عمقی نمودارها
 • • انجام محاسبات مقدماتی
 • • تخمین نمودارهای كمبودی با شبكه عصبی
 • • نحوه نرمالايز نمودارها
 • • مباني تفسير نمودارهاي پتروفيزيكی متداول
 • • مدلسازی پایه

دوره های پتروفیزیکی ویژه

برای زمین شناسان
 • • نحوه ورود نمودارها به نرم افزار
 • • آموزش زون بندی در ژئولاگ
 • • محاسبه Well Path و مسیر چاه
 • • روش استاندارد جابجایی عمقی لاگها
 • • تهیه انواع Layout
 • • تفسیر نگاه سريع نمودارها سر چاه
 • • نحوه ورود اطلاعات مغزه به ژئولاگ
 • • نحوه جابجايي عمقي داده های مغزه
 • • تهیه انواع خروجی رقومی و تصویری
6 جلسه
نظارت بر عملیات
 • • آشنايي با نمودارهاي پتروفيزیكی
 • • آشنایی با نمودارهای حفاري و مخزن
 • • آشنایی با انواع ابزارهای نمودارگیری
 • • آموزش کلیه وظایف ناظر پتروفیزیک
 • • آشنایی با انواع روشهای نمودارگیری
 • • آشنایی با انواع عملیات پتروفیزیکی
 • • آشنایی با نکات ایمنی مرتبط با نظارت
 • • تفسیر نگاه سريع نمودارهای پتروفيزيكی
 • • بررسی فنی صورتحساب شرکتهای نمودارگیر
4 جلسه
pana-NEW.png

با گروه پتروفیزیک پانا در تماس باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

جستجو

09305231030ایران - لرستان - خرم آباد